Forsiden

Nyborg satser på litteraturen

l Nyborg er folkeskoler, bibliotek og kommune gået sammen om projektet "Læsningen er LØS i Nyborg".

Velkommen til "Læsningen er løs i Nyborg". Denne side er skabt for at fortælle om alle de spændende projekter og tiltag, der gøres på skoler og biblioteker i Nyborg for at fremme børns læselyst og færdigheder. Projektet er født i et stort anlagt samarbejde mellem folkeskolerne, PLC og Nyborg Bibliotek. Målet er at sætte en helt ny ramme for alt det fine arbejde, vi gør med læsning i forvejen og derved åbne veje til nye læseinitiativer og samarbejdsrelationer. Vores pejlemærker er:

Læselyst og læseforståelse skal øges

Formidling af læselyst og læseforståelse skal spredes til flere interessenter - blandt andet gennem et øget samarbejde mellem folkeskole og folkebibliotek

Børn skal have mulighed for at finde ud af, hvad de godt kan lide at læse og hvem de selv er som læsere


Projektpartnere:


Danehofskolen

Birkhovedskolen

4Kløverskolen

Vibeskolen

Nyborg Bibliotek

Nyborg Kommune

Læsningen er løs - i Nyborg.

Kommunens læsekampagne går nu ind i sit andet år. Målet med den bredt fundrede indsats er først og fremmest, at børns læselyst og læseforståelse skal øges og at så mange voksne som muligt, rundt om børnene, skal hjælpe til med denne udvikling.

Kampagnen første år har især været fokuseret på at inspirere kommunens læsetovholdere. Lærere, pædagoger og bibliotekarer. Vi har holdt læsekonferencer og inspirationsmøder og skolerne har fået en træningsapp stillet til rådighed, som skal understøtte børns læsekompetencer helt ned til 3. klasse. Den hedder Front Read og er også i år gratis at tilgå for børn og unge i Nyborgs folkeskole.

I år satser vi på at inspirere mere bredt, så alle voksne kan få ideer til at tage del i arbejdet med børns læsning. Vi er i gang med at udpege særlige ildsjæle på skolerne og bibliotekerne, som skal inspirere og fungere som ambassadører for læsningen er løs.

Ved skolestart vil der blive delt små Læsegøjer ud til alle børn i 1. klasse. Læsegøjen er både vores symbol på et samlet fokus på læsningen, men for børnene skal det gerne blive en læseven og en motiverende faktor, når de skal tilegne sig den nye vigtige kompetence.

Man kan følge kampagnen fra sit barns skole eller bibliotek, hvor vi løbende tager nye spændende læseinitiativer.


Årets læseinitiativ pris 2018! Vi vandt og vi er pavestolte.....


Folkeskolen.dk skriver:


Læsepris: Samarbejde med folkebiblioteket gavner læsningen

Af: Pernille Aisinger


Læsningen er løs i Nyborg. Bibliotekarer og skoler har smidt fordomme til side og er gået sammen om en læsekampagne. Det har de i dag fået Årets Læseinitiativpris for. Med prisen følger 15.000 kroner.


Læsningen er løs i Nyborg takket være de fem mennesker i projektgruppen, som i dag blev hædret med Årets Læseinitiativpris. læs mere....